Logo Škola na zámku

O škole na zámku

Přijeďte k nám na celý týden, víkendový pobyt, jednodenní výlet či exkurzi a zažijte školu tak trochu jinak.

Škola na zámku je ojedinělým projektem propojujícím zážitkovou pedagogiku a genius loci Zámeckého návrší v Litomyšli. Využívá potenciál vazby na dobové reálie, památky kulturního dědictví a významné osobnosti, které ve městě pobývaly. V aktuální nabídce jsou převážně dvouhodinové programy zaměřené na hudbu, výtvarné umění, architekturu, historii, tvůrčí psaní, nebo enviromentální výchovu. Pestrá nabídka tak nabízí možnost krátkodobých programů i vícedenních pobytů.  Škola na zámku nabízí také programy šité na míru nebo pronájem prostor určených k individuální výuce.

Naše programy jsou určeny zejména pro žáky základních a středních škol. Doplňují klasické školní učivo a vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu. Přinášejí nejen vhodný doplněk studia, ale také jedinečný prožitek, hru a zábavu.

Škola na zámku je součástí rozsáhlého projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Tento projekt je financován z prostředků Integrovaného operačního programu, jehož smyslem a cílem je mimo jiné obnova památek, včetně jejich oživení a navrácení do života společnosti. Projekt zahrnuje nejenom rekonstrukci jedenácti historických objektů, ale také kulturní a vzdělávací programy. Kromě Školy na zámku se jedná dále například o Dětský program nebo expozici Andělé na návrší v prostorách piaristického chrámu.

 

Čím jsou naše programy jedinečné?

  • Učení hravou formou z kterého si děti odnášejí skutečné zážitky
  • Jednodenní i vícedenní pobyty sestavené přesně podle vašich potřeb
  • Využijete potenciál města Litomyšl, kde se snoubí historická a moderní architektura, jako živé učebnice.
  • Zaposloucháte se do hudby renesance, baroka a operních árií litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany
  • Seznámíte se s literárními osobnostmi Litomyšlska
  • Inspirováni Váchalem či Jiráskem si vyzkoušíte metody tvůrčího psaní
  • Naučíte se vnímat sochařské objekty kolem vás, jejich atributy a význam
  • Poznáte, že i v historickém prostředí lze najít různé druhy živočichů a rostlin

 

Programy jsou realizovány v 7 tematických modulech:

Modul divadelní