Logo Škola na zámku
Proměny zámeckého návrší

Proměny zámeckého návrší / Modul historický

věk 2. - 5. třída ZŠ délka programu 120 min.

Strážný hrad, klášter nebo zámek – stavba jako každá jiná a přesto zcela odlišná. Může za to doba či pán? Kdo ví?! Tak pojď s námi zpět do minulosti, staň se zámeckým pánem, prelátem, či knížetem a rozhodni přímo ty o vzhledu svého sídla! Společně pak nahlédneme do proměny Zámeckého návrší.

 

Samotné téma Proměny Zámeckého návrší je postaveno na přímé vazbě k této lokalitě.  Stavby v přímém kontextu vypráví nejen příběh své historie a entity, ale i příběh českých dějin. Původ staveb – slavníkovského hradiště, premonstrátského kláštera, renesančního zámku je spjatý nejen s lokalitou, ale i historickými postavami – známými i neznámými. Cílem programu je představit zámecké návrší jako místo stavebně historického vývoje. Nalézt rozdíl mezi původním strážním hradem a jeho funkcí, zmapovat jeho proměnu v centrum vzdělanosti a duchovna a konečně kompletní přestavbu v sídlo zámecké.

 

 

Klíčové kompetence RVP: Pracovní; Komunikativní; K učení;  Sociální; Pracovní
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a jeho svět; Člověk a svět práce; Jazyk a jazyková komunikace; Matematika a její aplikace
Vzdělávací obory RVP: Výtvarná výchova; Lidé a čas; Člověk a svět práce; Český jazyk; Matematika
Učivo RVP:  Naslouchání, mluvený projev, základní útvary v rovině, mapy obecně zeměpisné i tematické, orientace v čase a časový řád, současnost a minulost v našem životě, regionální památky, báje, mýty a pověsti, uspořádání objektů do celků, smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření, osobní postoj v komunikaci, proměny komunikačního obsahu, lidové zvyky, tradice a řemesla, stavebnice a sestavování modelů.

 


Cena: 40 Kč./žák Objednat

Lektoři

Profil lektora
Mgr. Jana Vondrová
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: