Logo Škola na zámku

Prostředí

Genius Loci Zámeckého návrší Litomyšl

nás inspiruje ke vzdělávání.


Programy Školy na zámku probíhají v unikátním historickém prostředí Zámeckého návrší v Litomyšli. Tato lokalita má bohatou, více než tisíciletou historii. Hlavní dominantou areálu je renesanční zámek, jedna z 12 českých památek zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V zámeckém areálu dále najdete barokní hospodářské budovy – pivovar, jízdárnu, konírnu a kočárovnu. Důstojným protějškem zámku je barokní areál piaristického kláštera s kolejí, budovou bývalého gymnázia a chrámem Nalezení sv. Kříže. Tichá zákoutí a místa k odpočinku nabízí Zámecké a Klášterní zahrady.

Zámecké návrší prošlo v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu financovaného z prostředků Integrovaného operačního programu, jehož smyslem a cílem je mimo jiné obnova památek, včetně jejich oživení a navrácení do života společnosti. V areálu vzniklo moderně vybavené evropské centrum kultury a vzdělávání. Zámecké návrší nabízí řadu společenských a kulturních sálů, multifunkční sál v zámecké jízdárně a několik moderně vybavených učeben. A právě v  těchto krásných prostorách zažijete programy Školy na zámku.