Logo Škola na zámku

Udělejte si výlet do okolí Litomyšle

Nedošínský háj (2,6 km)
Přírodní lokalita na okraji Litomyšle nabízí okružní naučnou stezku přibližující v 11 zastaveních místní faunu a flóru. Místo je také známé studentskými slavnostmi popisovanými Aloisem Jiráskem v románu Filosofská historie.
 

Růžový palouček (9,4 km)
Památné místo nedaleko obce Morašice je svázáno s řadou pověstí, např. loučení členů Jednoty bratrské prchajících z Čech po bitvě na Bílé Hoře, které se zde každoročně připomíná slavností na začátku července.

 

Toulovcovy maštale (19 km)
Přírodní rezervace známá krásou pískovcových skal. Oblast je spojena s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovy.

 

Nové hrady (15 km)
Jedinečná rokoková stavba vybudovaná v 18. století ve stylu francouzských letních sídel (české Versailles). Dnes soukromý zámek s expozicí zámeckými interiéry, Muzeem cyklistiky, Galerií anglických klobouků, venkovním barokním divadélkem, labyrintem, jelení a dančí oborou a krásnými zahradami .

  Kozlov (10 km)
Obec spojená s pobytem malíře Maxe Švabinského, který zde pravidelně pobýval v chaloupce rodiny Vejrychovy. Nad obcí Kozlov najdete také oblíbené výletní místo s restaurací a rozhlednou.