Logo Škola na zámku
Tajemné baroko na vlastní kůži

Tajemné baroko na vlastní kůži / Modul historický

věk 3. - 9. třída délka programu 120 min

Nejlepší dobrodružství jsou ta noční. Zažijte jedno takové s námi! 

S baterkou se vydáme na průzkum piaristického chrámu, kde na člověka ze všech stran působí ohromující síla barokního slohu. Vyzkoušíme si být barokní sochou zazávodíme na koních, jako kníže Trauttmansdorf a nakonec otevřeme hrobku Waldstein-Wartenbergů. 

 

Večerní program žáky seznamuje s barokní kulturou, hlavními rysy architektury, výtvarného i sochařského umění, částečně i s barokní hudbou. Klade důraz na intenzivní prožitek a okamžité využití získaných vědomostí v praxi. Žáci nejprve získají základní charakteristiku barokního slohu, poté získané znalosti uplatní v komunikační hře, která je vede k popisu barokních objektů. Společně s lektorem se pak po tmě vydají do barokního chrámu Nalezení sv. Kříže, kde na vlastní kůži pocítí, jak se baroko snažilo na člověka zapůsobit a proč vzniklo právě v této době. Vytvoří živou barokní sochu, po 142 schodech vyšplhají na věž kostela s krásným výhledem na noční Litomyšl a poté společně otevřou hrobku Waldstein-Wartenbergů.

 

Klíčové kompetence RVP: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.

Vzdělávací oblasti RVP: umění a kultura, člověk a společnost, člověk a jeho svět.

Vzdělávací obory RVP: člověk a jeho svět, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova.

Učivo RVP: kultura, historický čas a prostor, reformace a její šíření Evropou, barokní kultura a osvícenství, hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem, interpretace hudby, prvky vizuálně obrazného vyjádření, prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností , reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly, osobní postoj v komunikaci.

Cena: 150 Kč/os Objednat

Lektoři

Profil lektora
Bc. Helena Marie Hendrych
Výtvarné umění, divadlo a hudba je pro mě cesta k překonávání životních těžkostí, oslavě lidského ducha a chápání souvislostí světa kolem nás. Fascinuje mě to, jak umění působí na člověka a na jeho prožívání. Ve studiu jsem se zaměřila na arteterapii a etopedii – ovlivňování nežádoucího lidského chování. Zabývám se otázkou menšin, baví mě divadelní improvizace. Lektorská práce s dětmi i s dospělými je činností, která mi dává velké množství energie zpět.  Nepřestávám se radovat a divit nad každým novým dnem a překvapeními, které přináší, spolu s mým synem Štěpánem.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: