Logo Škola na zámku
Po stopách soch

Po stopách soch / Modul výtvarný

věk 3. – 5. třída ZŠ délka programu 120 min.

 

Chcete se stát živou sochou? Víte, k čemu mají sochy atribut? Chcete si vytvořit vlastní znak? Pojďte se seznámit se sochami na Zámeckém návrší v Litomyšli, prohlédnout si je na vlastní oči a odhalit jejich význam.

Program „Po stopách soch“ zábavnou formou seznámí účastníky se sochařskými díly, která se nacházejí na Zámeckém návrší, především se sochami figurálními (barokními), ale i abstraktními (současnými). V průběhu poznávání sochařských děl žáci vytvoří několik živých soch, dozvědí se, co to je atribut, a vytvoří si svůj vlastní znak. Po absolvování programu žáci dokáží charakterizovat sochařská díla a pochopí funkci atributu.

Klíčové kompetence RVP: Občanská; Komunikativní; Personální;  Sociální
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a jeho svět
Vzdělávací obory RVP: Výtvarná výchova; Lidé a čas
Učivo RVP:  Výtvarná výchova - Ověřování komunikačních účinků: osobní postoj v komunikaci; Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity: prostředky pro vyjádření osobních zkušeností; Lidé a čas; Regionální památky

Cena: 40 Kč/žák Objednat

Lektoři

Profil lektora
Mgr. Zuzana Tomanová
V současné době pracuji v Městské galerii Litomyšl, kde mám mimo jiné na starosti doprovodné programy k výstavám, mám ráda výtvarné umění a v rámci Školy na zámku vedu program Po stopách soch. Vystudovala jsem dějiny umění a učitelství českého jazyka a literatury na FF MU v Brně. K Litomyšli mám blízký vztah, protože jsem se zde narodila a stále žiji.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: