Logo Škola na zámku
Prameny poznání

Prameny poznání / Modul historický

věk 5 - 9. třída délka programu 90 minut

 

Víte či nevíte? Co je nemovité či movité dědictví? Nevadí, procházka muzeem Vám to prozradí! Svět okolo nás je zajímavý, tajemný nebo možná úplně obyčejný. Odhalíme, kdo, kde a z jakých pramenů získává informace o životě nás i našich předků. Na konkrétních příkladech  si ukážeme rozdíl mezi movitým a nemovitým kulturním bohatstvím. Provedeme Vás muzejní expozici, ale také místy, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná. Nasadíme rukavice a vydáme se do muzejního archivu či depozitáře, kde se budeme dotýkat písemných, hmotných i obrazových movitých pramenů a hledat vzájemné souvislosti s nemovitým odkazem společnosti.

Přijďte se „napít“z pramenů poznání a vlastní praktickou činností odhalit tajemství zahalená historií.Těší se na Vás lektoři a kurátoři z muzea.

 

Prosíme, nahlásit termín a počet žáků s dostatečným časovým předstihem.

 

Klíčové kompetence RVP: 

Kompetence k učení;  Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se. Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.

Vzdělávací oblasti RVP: 

Umění a kultura;  Člověk a společnost;  Člověk a svět práce;  Člověk a jeho svět.

Vzdělávací obory RVP: 

Dějepis; Výtvarná výchova; Literární výchova,Člověk a svět práce; Člověka společnost; Člověk a jeho svět.

Učivo RVP:  

Obec, místní krajina; Naše vlast; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Počátky lidské společnosti; Kultura; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Proměny komunikačního obsahu; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy;  Organizace práce; Obecné informace o jazyce; Zvuková a grafická podoba jazyka; Rozvíjení smyslové citlivosti.

Cena: 40 Kč / osoba Objednat

Lektoři

Profil lektora
Renata Kmošková
Muzeum je pro mě místo neustále inspirace. Denně se tu potkávám s krásou, ale také osudy těch, kteří ji pro nás zanechali. To vše dohromady se snažím vstřebat a předávat dál. Velmi ráda se potkávám s lidmi a snažím se jim zajímavou a hravou formou představit muzeum jako místo, kde se dá příjemně prožít volný čas a dozvědět se nové věci. Od roku 1998 mám na starosti pravidelné vytváření a realizaci výstav, doprovodných programů a projektů pro širokou veřejnost - od malých dětí až po seniory. Právě tato velká rozmanitost lidí, témat, způsobů práce a neustálé hledání nových cest mě na moji prácí baví asi nejvíce. Když mám čas, chodím ráda do přírody, zkouším řemeslné a výtvarné činnosti, šiji patchwork nebo si zajdu do kina či divadla.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: