Logo Škola na zámku
Středověké město

Středověké město / Modul historický

věk 7 třída ZŠ - SŠ délka programu 60 - 90 minut
Víte, kdy začala vznikat první města a jak se v nich lidem žilo? Zveme vás na „procházku středověkou Litomyšlí“, kde se například dozvíte, kdy byla osada Litomyšl povýšena na město, a že zde byla vlastně města dvě. Ukážeme vám, kde stály městské brány a hradby, špitál, lázně… a co z toho se nám dochovalo do dnešních dní. Dozvíte se, kdo město řídil a jaká práva měli zdejší měšťané. Program pod vedením lektorů probíhá v expozici muzea - v kabinetu starších dějin u interaktivního modelu města z roku 1540 a v expozici stavebního vývoje zámeckého návrší. Je určen pro žáky od 7. tříd základních škol až po středoškoláky (lze jej upravit i pro žáky nižších ročníků). Termín, počet žáků a zvolenou délku programu, prosíme, nahlásit minimálně 14 dní předem.
Cena: 40 Kč Objednat

Lektoři

Profil lektora
Renata Kmošková
Muzeum je pro mě místo neustále inspirace. Denně se tu potkávám s krásou, ale také osudy těch, kteří ji pro nás zanechali. To vše dohromady se snažím vstřebat a předávat dál. Velmi ráda se potkávám s lidmi a snažím se jim zajímavou a hravou formou představit muzeum jako místo, kde se dá příjemně prožít volný čas a dozvědět se nové věci. Od roku 1998 mám na starosti pravidelné vytváření a realizaci výstav, doprovodných programů a projektů pro širokou veřejnost - od malých dětí až po seniory. Právě tato velká rozmanitost lidí, témat, způsobů práce a neustálé hledání nových cest mě na moji prácí baví asi nejvíce. Když mám čas, chodím ráda do přírody, zkouším řemeslné a výtvarné činnosti, šiji patchwork nebo si zajdu do kina či divadla.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře:

Reference

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; K řešení problémů; Komunikativní; Sociální a personální; Občanské a pracovní kompetence Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultur: kultura středověké společnosti – románské a gotické umění a vzdělanost; Člověk a společnost; Člověk a svět práce Vzdělávací obory RVP: Dějepis: struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Učivo RVP: Člověk v dějinách, Středověk; Obec, místní krajina; Historické prameny; Historický čas a prostor; Počátky lidské společnosti; Kultura; Ověřování komunikačních účinků.