Logo Škola na zámku
Architektura renesance a baroka z jiné perspektivy

Architektura renesance a baroka z jiné perspektivy / Modul výtvarný

věk 5. – 9. třída ZŠ délka programu 120 min.

 

Chtěli byste poznat renesanční a barokní architekturu z jiné perspektivy? V rámci programu si ukážeme rozdíly mezi staletími v architektuře na reálných historických stavbách. Zkuste si procvičit vaši prostorovou představivost při kreslení úběžníkové perspektivy a přiblížit se tak metodám kreslení renesančních architektů.

Tento výtvarný program provede děti po zámeckém návrší, kde budou poučeny o základních rozdílech mezi barokní a renesanční architekturou. Na nejvýznamnějších litomyšlských památkách jim budou názorně demonstrovány architektonické prvky renesance a baroka. V praktické části programu se děti zkusí vžít do role renesančního stavitele a jeho logiky uvažování nad prostorem a vyzkouší si nakreslit reálný prostor pomocí jedno-úběžníkové perspektivy.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; K řešení problémů; Komunikativní; Sociální a personální; Občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce
Vzdělávací obory RVP: Výtvarná výchova; Člověk a společnost; Člověk a svět práce
Učivo RVP: Renesance; Humanismus; Husitství; Reformace a jejich šíření Evropou; Barokní kultura a osvícenství

Cena: 150 Kč/žák Objednat

Lektoři

Profil lektora
MgA. Michaela Jungrová
Zvolila jsem si cestu uměním, výtvarnem. "Co je umění?" Picasso: "Kdybych věděl, co je umění, nikdy bych se tím netajil." Zajímá mě poloha mezi krásnem a užitkovostí, mezi funkcí a estetičnem, mezi smyslem a nesmyslem. Proto design, proto architektura. Umění nás vede k tomu, abychom se na svět dívali z jiné perspektivy. Chtěla bych dětem tento svět ukázat.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: