Logo Škola na zámku
Zakletý zámek

Zakletý zámek / Modul literární

věk 1 - 4 třída délka programu 90 min.

Osvoboďte zaketý zámek

Pojďte s námi odčarovat zakletý zámek! Proč a jak byl zámek zakletý? Kdo ho může vysvobodit? Znáte správné zaklínadlo?

Společné čtení z knihy Zakletý zámek s jeho autorkou, pohádková dílna se spoustou otázek a úkolů, pracovními listy, kreslením a tvořením. Poznáme společně pohádkové postavy, zvířata, přání a kouzelné předměty. Budeme si vyprávět pohádkové příběhy, taky si je můžeme zahrát v kostýmech nebo s loutkami, které si vyrobíme. 

Pohádky by měly děti nejen bavit, ale také vychovávat. Dozvídají se v nich, jak se chovat k rodičům, jak si vybrat životního partnera, co je v životě nejdůležitější. Pohádka může být útočištěm a útěchou. Přináší poznání základních životních situací (nevlastní rodiče, nevraživost mezi sourozenci, závist, touha po bohatství…). Hrdinové se vydávají na cestu, která je změní a něco nového jim přinese. Lidové pohádky vedou k přemýšlení o přírodě, o lidech a jejich chování. Díky nim mají děti v sobě jakýsi kompas, který jim ukazuje tu správnou cestu životem.

 

Klíčové kompetence RVP: 

Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské.

Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Vzdělávací obory RVP: Český jazyk a literatura, Lidé kolem nás

Učivo RVP a výstupy: žák používá pojmy –  pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým, verš, kniha, knihovna, knihkupectví, čtenář, básník, spisovatel, ilustrátor, hlavní postavy, orientuje se v textu, vyhledává odpovědi na otázky, hledá klíčová slova, kreslí ke knize vlastní ilustrace, - popíše hlavní a vedlejší postavy, vypráví, co se mu v knížce líbilo, hledá a předčítá dětem zajímavou část knihy

Cena: 150 Kč / žák Objednat

Lektoři

Profil lektora
Alena Vorlíčková
Miluju čtení a psaní, Slovinsko a jeho pohádky. Jsem autorkou projektu na podporu čtenářství Pohádky pro společné čtení. V nakladatelství slovinské literatury vyšla sbírka slovinských lidových pohádek Kouzelná zahrada, jedna z pohádek byla vybrána do antologie světové a české literatury Mezi setbou a sklizní. Nedávno spatřila světlo světa pohádková knížka Zakletý zámek, která si brzy získala pozornost dětí i rodičů. S dětmi se ráda setkávám v pohádkových dílnách na knižním veletrhu Svět knihy, na odborné konferenci Dyskorunka, v knihovnách, školách a mateřských centrech. Pro pedagogy, rodiče, knihovníky nabízím akreditovaný seminář o dětském čtenářství a dyslexii. www.alenavorlickova.cz www.spolecnecteni.com
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: