Logo Škola na zámku
A světlo světa spatřila kniha

A světlo světa spatřila kniha / Modul historický

věk 3. -9. třída ZŠ délka programu 120 - 180 min.

Víta, jak dříve vznikaly knihy? Kdo a jak je psal? Co se do nich psalo? Pojďte objevit kouzlo knihařského a tiskařského řemesla, obdivovat krásu starých tisků a rozluštit stará písma. Program s názvem  "A světlo světa spatřila kniha" vás zábavnou formou provede historií knih od najstarších ručně psaných kodexů přes renesanční objev knihtisku Johannese Guttenberga až k moderní tvorbě ex - libris Josefa Váchala. V pracovních listech poznáte krásu gotického písma, vytvoříte si vlastní iniciálu a čekají vás i další tvůrčí  úkoly.

 

Po dohodě si lze program  prodloužit o workshop, v rámci kterého si žáci vyrobí vlastní knížku. Workshop je vzhledem ke své náročnosti vhodnější spíše pro žáky 2. stupně a pro skupiny s menším počtem účastníků. Délka programu s touto dílnou je pak minimálně 3 hodiny.

 

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; K řešení problémů; Komunikativní; Sociální a personální; Občanské a pracovní kompetence
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce
Vzdělávací obory RVP: Výtvarná výchova; Člověk a společnost; Člověk a svět práce
Učivo RVP: Renesance; Humanismus; Husitství; Reformace a jejich šíření Evropou; Barokní kultura a osvícenství

Cena: 40/60 Kč/žák Objednat

Lektoři

Profil lektora
Bc. Jana Trtíková
Mám za sebou výtvarné gymnázium a nyní jsem studentkou navazujícího magisterského studia dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Už mnoho let mě fascinuje svět historických řemesel a ruční výroby všeho druhu, zároveň ráda zkouším nové a neobvyklé výtvarné techniky. Tvoření je pro mne zábavou i odpočinkem od spěchu a každodenní rutiny. Přesně to bych chtěla ukázat dětem na svých programech: že i v dnešní, věcmi přesycené době, lze čerpat z historie a zároveň vytvořit něco výjimečného. Věřím, že společně s dětskou fantazií, která je bezbřehou studnicí nápadů, vzniknou hotová umělecká dílka, která nejen potěší, ale i naučí něco nového.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: