Logo Škola na zámku
Proč bychom se netěšili i v 21. století

Proč bychom se netěšili i v 21. století / Modul hudební

věk 7. - 9. třída ZŠ délka programu 120 min.

Máte pocit, že opera je přežitek? Je to zábava jen pro snoby či hudební nadšence? Pokusme se tato dogmata překonat a zkusme společně hledat cestu k tak náročnému hudebnímu žánru. S kým jiným bychom se na zámeckém návrší v Litomyšli měli vydat na cestu než s Bedřichem Smetanou.

 

Účastníci kurzu se v průběhu programu seznámí s prvními roky života našeho neslavnějšího rodáka Bedřicha Smetany i s jeho díly. Prostřednictvím jeho nejznámější opery se přenesou do světa opery, poznají základní strukturu žánru, vyzkouší si parafrázované části Prodané nevěsty (stínové divadlo, práce se světelnými efekty, hra na rytmické i melodické hudební nástroje i vlastní tělo, úkol dirigenta), vyslechnou originální ukázky z opery, většinu informací sami vyhledají na internetu a doplní do pracovních listů. Během kurzu se rozhodnou, zda opera patří do umění hudebního, tanečního, dramatického či výtvarného.

 

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení;K omunikativní; Sociální a personální

Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a společnost; Umění a kultura

Vzdělávací obory RVP: Hudební výchova

Učivo RVP: Instrumentální činnost; Poslechové činnosti; Hudebně – pohybové činnosti

Cena: 40 Kč/žák Objednat

Lektoři

Profil lektora
Mgr. Ivana Pulgretová
Učím přes dvacet let. Po studiích na Univerzitě Palackéhov Olomouci jsem zahájila svoji kantorskou „anabázi“ na Střední pedagogickéškole v Praze a nyní už řadu let učím na litomyšlském gymnáziu český jazyka hudební výchovu. Bydlím ve městě, které mám ráda se vším, co k němu patří, a dělám práci, která mi stále přináší radost.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: