Logo Škola na zámku
To si piš!

To si piš! / Modul literární

věk 8. – 9. třída ZŠ, SŠ délka programu 120 min.

 

Je slovo jen symbol? A co sgrafito na litomyšlském zámku? Může říct více než slovo. Možná… Když se  ale dá několik slov vedle sebe, tak je z toho příběh, který může změnit celý život. Když je vedle sebe několik sgrafit, je z toho zámek. Zámek sice stavět nebudeme, ale ze slov příběh nebo báseň ano. Program ukazuje, že k psanému textu je možné se dostat i jinými cestami, než jen sedět u stolu a lámat si hlavu, popř. tužky. Nabízí celou škálu her a technik, které aktivizují tělo a mozek tak, aby tvorba textu šla téměř sama.

Během dvou hodin účastníci dostanou mnoho podnětů k tomu, jak pracovat, objevovat, hrát si se slovem, větou, textem. Inspiraci budou čerpat nejen z prostor, která nabízí Zámecké návrší, ale i z osobností, které jsou spjaty s Litomyšlí a zároveň ovlivnily českou literaturu. Patří mezi ně takoví velikáni jako Božena Němcová, Alois Jirásek nebo Josef Váchal. Hlavní inspirací si ovšem budou sami účastníci. Vzájemně se budou obohacovat v průběhu semináře, kde si zažijí techniky tvůrčího psaní a storytellingu.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Komunikativní; Sociální a personální; Personální
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace; Člověk a společnost
Vzdělávací obory RVP: Český jazyk a literatura; Výchova k občanství
Učivo RVP: Praktické čtení; Praktické naslouchání; Mluvený projev; Písemný projev; Zážitkové čtení a naslouchání

Cena: 60 Kč/žák, min. počet 20 žáků Objednat

Lektoři

Profil lektora
Mgr. Tomáš Jireček
  Jsem lektorem na volné noze. Kromě tvůrčího psaní lektoruji také divadelní a aplikovanou improvizaci. Píšu básně, které vycházejí v mnoha časopisech a almanaších. Ve spolupráci s Lenkou Ondráčkovou jsem vydal sbírku Hrdinové nebo srabi? Baví mě ten proces tvorby a moci být u toho. Proto pro Školu na Zámku vedu dva kurzy. Jeden s názvem To si piš!, který se zabývá stavbou příběhu. Druhý LibreTo si piš!, kde se hledá, kudy na poetický text. Více o lektorovi: www.tomasjirecek.cz
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: