Logo Škola na zámku
Smetanou během pár minut

Smetanou během pár minut / Modul hudební

věk 1. - 5. třída ZŠ délka programu 90 min.

Staňte se hudebním skladatelem! Není k tomu potřeba hromada hudebních nástrojů, znalost not, ani absolutní hudební sluch! Bohatě si vystačíme s tělem a především s hlasem. A ten má přeci každý z nás. ;)

 Hlasový workshop je založený na spontánnosti, improvizaci a kreativitě účastníků. Hlasová, dechová a rytmická cvičení vedou k uvědomění si toho, na jakých principech hudba vlastně stojí. Co je to metrum, co rytmus, tempo, dynamika a jak spolu souvisí. Že tón má různou výšku, intenzitu, barvu a musí zaznít ve srávný čas. Každý má totiž ve své místo a hudebník se musí na svou roli pekelně soustředit. Jinak se hudební dílo rozpadne a posluchačům se nebude líbit.

  

Děti budou nalézat vlastní nápady, vnímat situace, pocity a hlavně zažijí radost ze zpívání a možnosti vlastní tvorby. V závěru pak vznikne opravdové hudební dílo, které si děti odnesou jako nahrávku s sebou domů. 

  

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativni, sociální a personální, občanské.

 Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura, člověk a jeho svět

 Vzdělávací obory RVP: Hudební výchova, lidé kolem nás 

Učivo RVP: vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev, intonace a vokální improvizace, hudební rytmus, rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti reflexe vokálního projevu; instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje; poslechové činnosti – hudební dílo a jeho autor; chování lidí; kultura


 

 

 

 

Cena: 40 Kč/os Objednat

Lektoři

Profil lektora
Jana Klusoňová
Jsem nadšená zpěvačka, miluju hudbu, zpěv a práci s lidmi. Zabývám se možnostmi lidského hlasu, který považuji za nejhezčí "hudební nástroj". V rámci hudebních workshopů nadšeně sleduji okouzlující  kreativitu a neskutečné variace improvizací účastníků. 
V průběhu mých programu je zapotřebí jen lidského těla - a to především hlasu, rukou a nohou. Hlas k vytvoření melodií a zvuků, a ruce a nohy k vytvoření rytmů. Během pár desítek minut lze vytvořit nádherná díla.
Snažím se obecně o prosazení zpívání v béžném životě, zpívání v rodině, i zpívání dětí, které je až léčivou terapií pro každého z nás.
Kromě toho jsem také organizátorkou různých "tématických koncertů" a nejen hudebních workshopů.
S manželem vlastním 400 let starou hospodu, kde točíme výtečné pivo, a pořádme spoustu zajímavých kulturních a jiných akcí. 
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: