Logo Škola na zámku
Putování do Betléma

Putování do Betléma / Modul historický

věk 1.–5. třída ZŠ, MŠ délka programu 45-60 minut

Víte, jak se staví betlém? Na které straně u jesliček obvykle stojí Marie, na které Josef? Kdo jsou to darovníčci? Kolik je králů a z které strany k Jesličkám přicházejí? To vše a mnoho dalšího hravou formou představuje náš interaktivní program. V expozici muzea je připraven podstavec, jednotlivé figury a postupy, jak betlém správně postavit. Prostřednictvím vlastní zkušenosti se tak žáci seznámí nejen s historií stavění betlémů, ale také řadou postav provázejících adventní a vánoční čas. Vyzkouší si tradiční lidové zvyky, vyplní jednoduchý pracovní list a odnesou si domů vystřiženou a vymalovanou figuru z betlému.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.

Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět. Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Člověk a společnost; Člověk a jeho svět.

>

Učivo RVP: Obec, místní krajina; Naše vlast; Lidové zvyky, tradice, řemesla; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Kultura; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce.

Cena: 40 Kč Objednat

Lektoři

Profil lektora
Renata Kmošková
Muzeum je pro mě místo neustále inspirace. Denně se tu potkávám s krásou, ale také osudy těch, kteří ji pro nás zanechali. To vše dohromady se snažím vstřebat a předávat dál. Velmi ráda se potkávám s lidmi a snažím se jim zajímavou a hravou formou představit muzeum jako místo, kde se dá příjemně prožít volný čas a dozvědět se nové věci. Od roku 1998 mám na starosti pravidelné vytváření a realizaci výstav, doprovodných programů a projektů pro širokou veřejnost - od malých dětí až po seniory. Právě tato velká rozmanitost lidí, témat, způsobů práce a neustálé hledání nových cest mě na moji prácí baví asi nejvíce. Když mám čas, chodím ráda do přírody, zkouším řemeslné a výtvarné činnosti, šiji patchwork nebo si zajdu do kina či divadla.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: