Logo Škola na zámku
Protanči se do minulosti

Protanči se do minulosti / Modul hudební

věk 6. – 9. třída ZŠ délka programu 135 min.

 

Chcete se vrátit o několik století zpátky a poznat hudební život na zámku? Chtěli byste vyzkoušet dobové tance? Zajímá vás, jak hudba let minulých dokáže ovlivňovat hudbu současnou? Protančete se s námi do minulosti a nechte v sobě rozeznít renesanční a barokní hudbu.

Program spojuje soudobou techniku a média s renesanční a barokní hudbou. Účastníci poznají základní tance doby renesance a baroka a pomocí hudebních ukázek se naučí rozpoznávat základní rysy renesanční a barokní hudby. Díky autentickému prostředí a ukázkám studenti rozpoznají hudbu období renesance a baroka. Naučí se základní rytmické a taneční figury a v závěru si prostřednictvím serveru Youtube, nebo Facebook vyhledají renesanční a barokní hudbu a zaměří se na paralely s hudbou současnou. Účastníci tak poznají, nakolik  historický vývoj ovlivňuje aktuální hudební trendy.

Klíčové kompetence RVP: Naučná; Komunikativní
Vzdělávací oblasti RVP: Psychologická; Sociálně – kulturní; Interpersonální
Vzdělávací obory RVP: Hudební výchova; Dějepis
Učivo RVP: Hudební nástroje; Baroko; Artificiální hudba versus neartificiální; Renesance v hudbě; Hudební výrazové prostředky

Cena: 40 Kč/žák Objednat

Lektoři

Profil lektora
Mgr. Ivana Pulgretová
Učím přes dvacet let. Po studiích na Univerzitě Palackéhov Olomouci jsem zahájila svoji kantorskou „anabázi“ na Střední pedagogickéškole v Praze a nyní už řadu let učím na litomyšlském gymnáziu český jazyka hudební výchovu. Bydlím ve městě, které mám ráda se vším, co k němu patří, a dělám práci, která mi stále přináší radost.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: