Logo Škola na zámku
Kresli jako renesanční mistr!

Kresli jako renesanční mistr! / Modul výtvarný

věk 5. – 9. třída ZŠ délka programu 120 min.

 

Slyšeli jste o Leonardovi a Michelangelovi? Obdivujete jejich dokonalá díla? Přijďte si vyzkoušet jejich tvůrčí metody a postupy na litomyšlský renesanční zámek! Pod dohledem odborného lektora se dozvíte více o renesančním malířství a vyzkoušíte si ho na vlastní kůži.

Program charakterizuje renesanční malířství a učí porozumět logice a specifiku práce renesančních mistrů. Účastníci se naučí interpretovat malířské umění, rozpoznávat výtvarné malířské techniky doby renesance a díky sgrafitové výzdobě litomyšlského zámku pochopí principy malířské fasádní výzdoby české renesance.  Budou poučeni o postupech práce renesančních mistrů a sami si zkusí podle předlohy a pravoúhlé sítě vytvořit kopii mistrovské renesanční kresby.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; K řešení problémů; Komunikativní; Sociální a personální; Občanské a pracovní kompetence
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce
Vzdělávací obory RVP: Výtvarná výchova; Člověk a společnost; Člověk a svět práce
Učivo RVP: Renesance; Humanismus; Husitství; Reformace a jejich šíření Evropou; Barokní kultura a osvícenství

Cena: 150 Kč/žák Objednat

Lektoři

Profil lektora
MgA. Michaela Jungrová
Zvolila jsem si cestu uměním, výtvarnem. "Co je umění?" Picasso: "Kdybych věděl, co je umění, nikdy bych se tím netajil." Zajímá mě poloha mezi krásnem a užitkovostí, mezi funkcí a estetičnem, mezi smyslem a nesmyslem. Proto design, proto architektura. Umění nás vede k tomu, abychom se na svět dívali z jiné perspektivy. Chtěla bych dětem tento svět ukázat.
 
Profil lektora
Mgr. Petra Jiráňová
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: