Logo Škola na zámku
Udělej si vlastní sgrafito!

Udělej si vlastní sgrafito! / Modul historický

věk Min. od 8 let délka programu 90 min.

 

Víte, co je sgrafito? Je to technika nástěnné malby, která se začala používat v Itálii v období renesance. Technikou sgrafita se zdobily fasády domů, ale i některé interiéry. Častým motivem mistrů sgrafitářů byly rostlinné, figurální a geometrické ornamenty, alegorické výjevy nebo témata z antické mytologie či z bible. Sgrafito, založené na kontrastu světla a stínu, je stále „živá“ technika, fasádu svého domu s ní můžete vyzdobit i dnes.

Zveme Vás do muzejního ateliéru, kde Vás s touto dekorativní technikou blíže seznámíme. Pomocí šablon si vlastnoručně vytvoříte psaníčkové sgrafito, které si společně s výučním listem sgrafitářského učně dynchera odnesete domů. Při tvorbě ornamentu Vám může být inspirací bohatě zdobená fasáda litomyšlského zámku s osmi tisící originálními a neopakujícími se psaníčky. Můžete si ale navrhnout i svůj vlastní vzor.

Program vznikl ve spolupráci Regionálního muzea v Litomyšli a Městské galerie Litomyšl. Těší se na Vás lektoři z muzea.

 

A co potřebujete s sebou? Vhodný pracovní oděv nebo zástěru a chuť tvořit. Minimální počet je 10, maximální počet je 25 účastníků. Více jak 25 účastníků, prosíme, rozdělit do dvou skupin. Přesné počty žáků, prosíme, nahlásit předem.


Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se. Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.

Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.

Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; 

Člověk a společnost; Člověk a jeho svět.

Učivo RVP: Renesance; Humanismus; Obec, místní krajina; Naše vlast; Lidové zvyky, tradice, řemesla; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Kultura; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce.

 


Cena: 180 Kč/os Objednat

Lektoři

Profil lektora
Renata Kmošková
Muzeum je pro mě místo neustále inspirace. Denně se tu potkávám s krásou, ale také osudy těch, kteří ji pro nás zanechali. To vše dohromady se snažím vstřebat a předávat dál. Velmi ráda se potkávám s lidmi a snažím se jim zajímavou a hravou formou představit muzeum jako místo, kde se dá příjemně prožít volný čas a dozvědět se nové věci. Od roku 1998 mám na starosti pravidelné vytváření a realizaci výstav, doprovodných programů a projektů pro širokou veřejnost - od malých dětí až po seniory. Právě tato velká rozmanitost lidí, témat, způsobů práce a neustálé hledání nových cest mě na moji prácí baví asi nejvíce. Když mám čas, chodím ráda do přírody, zkouším řemeslné a výtvarné činnosti, šiji patchwork nebo si zajdu do kina či divadla.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: