Logo Škola na zámku
Noční oči I, II

Noční oči I, II / Modul enviromentální

věk 3. – 5. / 5. – 9. třída ZŠ délka programu 60 min.

 

Přijměte pozvání do zámeckého parku za nočního šera. V tuto dobu se ujímají vlády nad zámeckým návrším jeho zvířecí obyvatelé. Budete překvapeni, kolik zvířat zde má své domovy nebo loviště, některé dobře znáte, s jinými se možná setkáte poprvé. Seberte odvahu, do jedné ruky chytněte baterku, druhou se držte odvážného kamaráda a vypravte se pátrat.

Noční program v areálu Zámeckého návrší je zaměřený na synantropní živočichy žijící v parku a zámku. Děti hledají s baterkami obrázky zvířat, která zde žijí. Obrázky jsou vybaveny reflexními prvky a jsou umístěny v místech, která jsou pro daného živočicha přirozeným prostředím. Program probíhá jako hra pro dvojice, v závěru se všichni dozví správné řešení a zajímavosti ze života těchto zvířat. Účastníci získají nový pohled na prostředí Zámeckého návrší. Uvědomí si, že i zde žijí živočichové, a to často chránění a vzácní.

Baterky s sebou!

 

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k řešení problémů; Sociální a interpersonální; Komunikativní

Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět

Vzdělávací obory RVP: Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody

Učivo RVP: Okolní krajina (oblast, region); Živočichové; Životní podmínky; Rovnováha v přírodě; Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Cena: 40 Kč/žák Objednat

Lektoři

Profil lektora
Ing. Jana Dvořáková
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: